od zera do webmastera

Validor - poprawny kod

Sprawdzanie poprawności dokumentów HTML, za pomocą validorów

Validacja co to jest?


Sposób działania walidatorów HTML to porównanie kodu na stronach internetowej (których adres wprowadzimy) ze standardami W3C (organizacji ustalającej obowiązujące starndardy języków stron internetowych). Pierwszą analizowaną rzeczą jest DOCTYPE np. HTML 4.01 Transitional lub XHTML 1.0 Strict. Normy różnią się w zależności od zadeklarowanej wersji walidatora i tak będzie zacząć czytanie deklaracji DOCTYPE, aby zobaczyć, które z określonymi normami w celu zastosowania [1].

Gdzie można sprawdzić kod?

Organizacja w3c posiada stronę internetową poprzez którą można sprawdzić czy kod własnej strony jest poprawny. Markup Validation Service
Nie jest to jedyny "validor" jest ich wiele np. WDG HTML Validator
i polski wkład o wdzięcznej nazwie KWA
lub jeszczeTotal validor
Niektóre edytory mają wbudowaną funkcję spraqwdzania kodu, istnieją też validory jako program do instalacji na dysu komputera.

Dlaczego ważna jest poprawność kodu, skoro strona wyświetlała się w przeglądarce i było OK?

  • strony z poprawnym kodem są po prostu poprawne
  • są bardziej odporne na różne przeglądarki i systemy i czas
  • ładują się szybciej
  • działania Google śą wielką tajemnicą, ale są podejrzenia, że poprawność strony ma odniesienie w wynikach, choćby przez to, że poprawny kod pomaga z indeksowania witryny, ponieważ strona nie będzie miała błędów kodowania , które mogłyby zakłócić indeksowania.
  • webmastyer korzystając z validora uczy się dużo o prawidław budowania stron
  • klient ma możliwość, sprawdzenia czy strona została właściwie wykonana
  • istnieje przepis nakazujący validacje stron administracji państwowej

Pułapki validacji

Przeglądarki mają wbudowany mechanizm tolerowania i naprawiania błędów w HTML, do tego stopnia skuteczny, że wielu autorów stron internetowych nie wie nawet o konieczności przestrzeganie standardów, nie mówiąc już o tym by szczególnie dbać o poprwność kodu HTML/XHTML. Większość stron w internecie nie przechodzi testu poprawności kodu. O zgrozu nie przechodzą go nawet strony Google.
Nie zawsze uda się doprowadzić, do 100% validacji strony, np. gdy strona korzysta z zewnętrznych skryptów, których nie możemy zmienić. Czasem też świadomie dodajemy element niezgodny z DOCTYPE, by uzyskąć efekt działania w specyficznej, czy starszej przeglądarce.
Nie zawsze strona która się validuje (ma 100% poprawny kod), będzie dobrze wyglądała we wszystkich przeglądarkach (klasyczny przykład Internet Explorer, który nie jest sam zgodny ze standardami)
Osobno testujemy style CSS (Cascading Style Sheet) CSS Validation Service